Et helhetlig behandlingstilbud

Dette gjør en helhetsterapeut

Helhetsterapeuten benytter flere forskjellige behandlingsformer for å etablere balanse i kroppen og tar hensyn til at kroppen fungerer som en helhet. Helhetsterapeuten legger vekt på et godt og tillitsfullt samarbeid med deg, og den første behandlingen starter med en omfattende samtale. Den danner grunnlaget for en analyse og videre behandling. Behandlingen du får hos Lise Helhetsterapi, er basert på én eller flere metoder. Personer som ønsker helhetsterapi er i alle aldre med fysiske, psykiske og/eller ernæringsmessige plager eller problemer. Helhetsterapiens styrke er bredden i behandlingsformer som gir terapeuten en unik mulighet til å bygge opp et behandlingsopplegg tilpasset den enkelte.

Terapiformer

Alle terapiformene kan aktivere kroppens selvhelbredende evne. Dette gjør det mulig å arbeide med en rekke forskjellige problemer slik som skjelett- og muskelplager, dårlig energi, dårlig immunforsvar, mage- og fordøyelsesproblemer, søvnproblemer, hodesmerter, innlæringsproblemer, følelser i ubalanse m.m

Kinesiologi

Kinesiologi er i hovedsak en metode hvor man kommuniserer med en persons energisystem og kropp. Via en rekke test- og korreksjonsteknikker er det mulig å balansere og rette opp nye og gamle blokkeringer eller traumer som har låst seg i kroppen. Disse blokkeringene påvirker flyten i energibaner, blodsirkulasjon, nerveimpulser m.m. Varer dette over lengre tid kan det føre til fysiske, følelsesmessige og/eller ernæringsmessige problemer. Terapeuten har kunnskap og erfaring fra flere retninger innen kinesiologi.

 

Fotsoneterapi

Fotsoneterapi er en behandlingsform som er godt etablert i Norge i dag. Den omfatter arbeid med reflekssoner på føttene. Sonene kan påvirkes ved at man trykker på dem. Når sonene stimuleres, sendes det impulser ut i kroppen for å normalisere funksjonen i de områdene vi har plager.

Dr. Bachs blomstermedisin

Disse består av 38 forskjellige plante- og blomsterbaserte essenser. Behandling er velegnet når en vil ha hjelp til å komme videre i en fastlåst eller stagnert følelsesmessig situasjon. Blomstermedisinen kan da virke som en ”katalysator” for en vekstprosess i sinnet.

Øreakupunktur

Øreakupunktur fungerer etter samme prinsipp som fotsoneterapien. Sonene på øret behandles ved hjelp av akupunkturnåler eller små kuler som tapes fast for å påvirke punktet. Når sonene stimuleres, sendes det impulser ut i kroppen for å normalisere funksjonen i de områdene vi har plager.

Ernæringsveiledning

Terapeuten har god basiskunnskap om ernæring og kroppens funksjon. 20 års erfaring viser at det kan være store individuelle forskjeller på optimalt kosthold. I tillegg kan terapeuten, ved hjelp av kinesiologi, finne ut om en person har intoleranse for én eller flere sorter mat. Det kan også testes ut om det mangler enkelte vitaminer eller mineraler.

Kranio-Sakral Terapi (KST)

Dette er en varsom, presis og effektiv behandlingsform. Terapeuten bruker små, presise bevegelser for å balansere og justere hele kroppen. KST arbeider med alle kroppens strukturer og funksjoner, og er spesielt effektiv til å hjelpe nervesystemet som er involvert i alle aspekter i livet vårt. Derfor har det store konsekvenser hvis det ikke fungerer optimalt.

Terapeuten kan via hendene kjenne kroppens tilstand og hvor det er ubalanser og spenninger. Ved hjelp av små, presise bevegelser hjelper terapeuten kroppen til å gi slipp på spenningene, én etter én. Balanseringen brer seg gjennom hele systemet og får kroppen til å fungere som en helhet.

Alle, fra nyfødte til eldre kan ha nytte av KST.

AROMATERAPI

Aromaterapi er massasje med eteriske oljer fra blomster og trær. Hele eller deler av kroppen kan behandles. Aromaterapi kan brukes ved behandling av flere typer plager eller når man vil slappe av i kropp og sinn. Aromaterapi gir både ro og nye krefter.

lise helhetsterapi har et mangfoldig og variert behandlingstilbud og holder til i Ski sentrum.

 
Adresse

Sentrumveien 4, 3 etg
1400 Ski, Norge
haug.lise@gmail.com
950 50 412